top of page

Gillen

Mål Enligt Konstens Alla Dåtida Regler.

Individuella rätter just för dig och stora fat med mat ni delar på dukas upp på ert bort.

De traditionella festerna ger en varm gemenskap runt bordet.

Gille är från början ett germanskt ord som i sin enklaste form kan översättas "sammanslutning" och de fungerade under medeltiden som föreningar eller brödraskap.

 

Deras vikt och inflytande saknar egentlig motpart i dagens samhälle, men de spände många gånger både över sociala grupperingar och yrken och stod för trygghet och gemenskap i det medeltida samhället.

Gillesmåltiden var en kombination av social sammankomst, föreningsmöte och ett uttryck för vänskap mellan gillesbröderna och gillesystrarna. Gillesmiddgar hölls antingen i gilleshusen, eller på något av stadens finare vinhus.

Gillen
Banketter

bottom of page